Home / Huyền Nguyễn Khánh (page 2)

Huyền Nguyễn Khánh

A little strawberry. Never give up on things. You can't live a day without.

soạn bài tự do của P. Ê-luy-a | Làm văn mẫu

soạn bài tự do của P. Ê-luy-a

(Soạn văn lớp 12) Đề bài: Soạn bài Tự do của P. Ê-luy-a Bài làm Câu 1: Đọc kỹ bài “Tự do” để tìm hiểu kỹ chủ đê tác phẩm. Tìm hiểu cách liệt kê các hình ảnh trong bài thơ. – Chủ đề tác phẩm: thể hiện khát vọng tự …

Read More »

Soạn bài Thuốc của Lỗ Tấn | Làm văn mẫu

soạn bài thuốc của lỗ tấn

(Soạn văn lớp 12) Đề bài: Soạn bài Thuốc của Lỗ Tấn Bài làm Câu 1: Ý nghĩa của hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người. – Nghĩa thực: đây là một phương thuốc chữa bệnh => độc hại, gợi liên tưởng đến việc người ăn thịt người. – Nghĩa …

Read More »

Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân | Làm văn mẫu

soạn bài vợ nhặt của kim lân

(Soạn văn lớp 12) Đề bài: Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân Bài làm: Câu 1: Dựa vào mạch truyện, có thể chia tác phẩm thành mấy đoạn? Ý chính của mỗi đoạn? Mạch truyện đã được dẫn dắt như thế nào? Tác phẩm nên chia thành bốn đoạn:    …

Read More »

Collection of premium WordPress themes