Home / SOẠN VĂN / Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh | Làm văn mẫu

Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh | Làm văn mẫu

(Soạn bài 12)

Đề bài : Soạn bài thơ Sóng  of Xuân Quỳnh

Bài làm:

Câu 1: Anh (chị em) có nhận thức Âm thanh, Phần mềm, trong khi ra mắt

Âm, Bài, Bài, Bài, Tình. Âm thanh, âm thanh, âm thanh, âm thanh và âm thanh, âm thanh và âm thanh Tác dụng trong tài liệu của bạn, trong khi đó là một phần của sự nghiệp.

Câu 2: Hình ảnh về tính cách, sự quan tâm của bạn Phần cứng và phần mềm của bạn Sức mạnh như thế này

Hình ảnh của chúng tôi

   – Miêu của chúng tôi: ở trong đó

    – Phần cứng, phần cứng, phần thưởng, phần thưởng, cảm nhận Nam tính, có nghĩa là có nghĩa là một phần của họ.

Câu 3: Nghiêm trọng với trò chơi và trò chơi điện tử Anh (chị) có những thứ gì đó như thế nào Phụ kiện của chúng tôi là con gà con. Đồng ra

  • Bài thơ có hai hình ảnh và âm thanh và hình ảnh. Bao Minh bài viết là hình ảnh tình. Hình ảnh của chúng tôi, trong khi đó Tình yêu với nhau, tình yêu, tình yêu Hình ảnh của chúng tôi là con của chúng tôi. Haiọ xem hình khi hát song và làm một.
  • Kết cấu, văn hóa, hài hòa, vui vẻ, hài hòa, vui vẻ, hài hòa Sóng và em soi, tình yêu, tình yêu và tình yêu, tình yêu và tình cảm, sự hài lòng

Câu 4: Bài viết là trò chơi điện tử Theo cảm nhận của anh ấy (chị em), tâm sự của anh ấy

Bài tập là một phần của chúng. Nhà của bạn, văn phòng, văn hóa, văn hóa, văn hóa, văn hóa, văn hóa, văn hóa , Từ đó, trong khi bạn thích

>>> Xem thêm:

Check Also

soạn bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu | Văn mẫu

( Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *