Home / SOẠN VĂN / Soạn bài thơ Từ ấy của Tố Hữu | Làm văn mẫu

Soạn bài thơ Từ ấy của Tố Hữu | Làm văn mẫu

( Soạn văn lớp 11)

Đề bài: Soạn bài thơ Từ ấy của Tố Hữu

Bài làm

Câu 1: Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lý lưởng và biểu hiện niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lý tưởng?

– Tác giả sử dụng “Từ ấy” để mở đầu câu thơ nhằm biểu thị sự đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của nhà thơ.

– Từ "nắng hạ" nghĩa là ánh nắng chói lóa nhất, mạnh mẽ nhất, gợi lên lý tưởng cách mạng có sức mạnh soi sáng rất lớn đối với nhà thơ.

– Động từ “bừng” chỉ sự bừng sáng, soi sáng.

– "mặt trời chân lý" là hình ảnh  ẩn dụ, lý tưởng cách mạng giống như ánh mặt trời kết hợp với động từ "chói" thể hiện sức mạnh chiếu sáng thức tỉnh của lý tưởng cách mạng.

– "một vườn hoa lá", "đậm hương", "rộn tiếng chim" => nhà thơ được kết nạp vào Đảng vui sướng tràn ngập, hồn đầy màu sắc của hoa lá, lại ngan ngát hương thơm và rộn rã âm thanh.

Trong khổ thơ đầu, nhà thơ thể hiện niềm vui sướng của mình khi được kết nạp vào Đảng. Sự kiện ấy đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhà thơ, đó là chặng đường của chiến sĩ cách mạng.

Câu 2: Khi có ánh sáng của lý tưởng Cách mạng soi rọi, nhà thơ đã có những nhận thức về lẽ sống như thế nào?

Khi được ánh sáng của lý tưởng Đảng soi rọi, nhà thơ đã có những nhận thức mới về lẽ sống như sau:

   – Tôi buộc lòng tôi với mọi người:

       + Động từ “buộc” → ý nghĩa ẩn dụ: ý thức tự nguyện gắn bó, thắt chặt lòng mình với mọi người.

→ Sự hòa nhập giữa “cái tôi” và “ cái ta” – quan điểm mới, tiến bộ của Tố Hữu.

   – Điệp từ “để” kết hợp với những hình ảnh:

       + “Trăm nơi”: là hoán dụ chỉ mọi người ở khắp nơi.

       + “Hồn khổ”: hoán dụ bộ phận chỉ toàn thể, là hình ảnh lao động khổ cực.

       + “Khối đời”: là một ẩn dụ chỉ một khối người đông đảo cùng chung cảnh ngộ trong cuộc đời, đoàn kết chặt chẽ với nhau cùng phấn đấu vì một mục tiêu.

   – Điệp từ “với” góp phần khẳng định nhận thức đúng đắn của nhà thơ về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng.

→ Tố Hữu đã đặt mình giữa dòng đời, hòa mình trong môi trường của quần chúng lao khổ, ông đã tìm thấy niềm vui và sức mạnh mới – sức mạnh cộng đồng.

Câu 3: Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm của nhà thơ được thể hiện như thế nào ở khổ cuối bài thơ?

– Nhà thơ tự dùng những từ thân mật như "anh, em, con" thể hiện sự thân thiết gần gũi như một gia đình.

– Không chỉ có gia đình nhỏ của mình, nhà thơ còn nhận ra gia đình Việt Nam to lớn.

– Nhà thơ đã là con của vạn nhà, là em của những kiếp phôi pha, những người anh đi trước đã hiến thân cho cách mang, và là anh của những em nhỏ không áo cơm cù bất cù bơ.

=>  Có thể nói nhà thơ thức tỉnh và thật sự đang hướng tới cái ta chung, niềm vui lớn, lý tưởng lớn, lẽ sống lớn.

Câu 4: Một số nét nghệ thuật

Bài thơ là niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của Tố Hữu trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cách mạng. Sự vận động của tâm trạng của nhà thơ được thể hiện sinh động bằng những biện pháp tu từ đặc sắc như so sánh, ẩn dụ. Kết hợp với việc sử dụng những hình ảnh tươi sáng, ngôn ngữ giàu nhạc điệu…

>>> Xem thêm:

Check Also

soạn bài thơ sóng

Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh | Làm văn mẫu

(Soạn bài 12) Đề bài : Soạn bài thơ Sóng  of Xuân Quỳnh Bài làm: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *