Home / SOẠN VĂN / soạn bài tự do của P. Ê-luy-a | Làm văn mẫu

soạn bài tự do của P. Ê-luy-a | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 12)

Đề bài: Soạn bài Tự do của P. Ê-luy-a

Bài làm

Câu 1: Đọc kỹ bài “Tự do” để tìm hiểu kỹ chủ đê tác phẩm. Tìm hiểu cách liệt kê các hình ảnh trong bài thơ.

– Chủ đề tác phẩm: thể hiện khát vọng tự do thiết tha trong lòng tác giả.

– Cách liệt kê các hình ảnh trong bài thơ thể hiện sự liên tưởng ngẫu hứng, 11 khổ thơ đầu của bài thơ lặp lại “trên… trên”,và kết thúc mỗi khổ thơ lặp lại “Tôi viết tên em”.

=>Cách liệt kê hình ảnh, từ ngữ lặp lại tạo ra một kết cấu trùng điệp phù hợp với điệp khúc ca ngợi tự do.

Câu 2: Tìm hiểu kết cấu “Tôi viết tên em” của mỗi khổ thơ, cách lặp từ theo kiểu “xoáy tròn” và nhạc điệu bài thơ. Phân tích cách sử dụng đại từ “em”.

– Câu kết “Tôi viết tên em” của mỗi khổ thơ: Tôi viết tên em – Tự do được thể hiện qua những vật cụ thể, hữu hình (trên trang vở, trên bàn trên tuyết…) và cả những vật vô hình (viết lên tuổi thơ ấu, những ngày bánh mì trắng, trên mặt trời ẩm mốc…). Những hình ảnh thơ giản dị ấy lấy từ hiện thực cuộc sống để nói lên nỗi lòng, khát vọng của mình, khát vọng thiêng liêng của Tự Do.

– Nhạc điệu thơ gợi mạch cảm xúc hướng về tự do cũng là lời kêu gọi hành động vì tự do của nhà thơ.

– Cách lặp từ “xoáy tròn”: tạo nhạc điệu và điểm nhấn cho bài thơ.

– Cách sử dụng đại từ “em”: “Tự do” đã được nhân hóa thành “em” trong ngôi thứ nhất nhằm nhấn mạnh khát vọng tự do mạnh mẽ, lớn lao trong lòng nhà thơ.

Câu 3: So sánh ý nghĩa của các từ trên được sử dụng nhiều lần trong bài để chỉ không gian và thời gian.

Giới từ “trên” được lặp lại nhiều lần trong bài thơ: được thể hiện cả không gian và thời gian.

   –     Chỉ địa điểm – không gian (tôi viết Tự Do ở đâu, vào đâu)

   –     Chỉ thời gian (tôi viết Tự Do khi nào).

=> Khát vọng tự do hóa thân khắp không gian, xuyên suốt thời gian, hiện hữu trong cuộc đời mỗi con người.

Câu 4: Trong câu thơ “Tôi viết tên em” được lặp đi lặp lại, “tôi” có thể à tác giả, có thể là độc giả của bài thơ, “viết” có thể là ghi, chép, có thể là hành động. Từ đó hãy suy luận để chỉ ra tính chất thánh ca của bài thơ này trong cuộc kháng chiến chống phát xít Đức.

“Tôi viết tên em” như không có điểm dừng, kéo dài đến vô tận. “Tôi viết tên em” được lặp lại, tôi có thể là tác gủa và cũng có thể là những độc giả của bài thơ; viết có thể hiểu là “ghi, chép”, có thể hiều là hành động bởi vì đặt trong bối cảnh nước Pháp lúc bấy giờ: mất tự do, nhiều vùng bị Phát xít Đức chiếm đóng. Do đó, bài thơ là “thánh ca” khi thể hiện tình yêu tha thiết với tự do, khao khát tự do, hướng đến hành động của con người đứng lên chống lại phát xít Đức.

>>> XEM THÊM : 

Check Also

soạn bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu | Văn mẫu

( Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *