Home / SOẠN VĂN / Soạn bài Tuyên ngôn độc lập | Làm văn mẫu

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập | Làm văn mẫu

( Soạn văn lớp 12)

Đề bài: Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Bài làm:

I) Đôi nét về tiểu sử tác giả

         Hồ Chí Minh  (19/ 5/1890 – 2/9/1969), tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung. HCM là nhà cách mạng, là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969. Ông là lãnh tụ được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng, lăng của ông được xây ở Hà Nội, nhiều tượng đài của ông được đặt ở khắp mọi miền Việt Nam, hình ảnh của ông được nhiều người dân treo trong nhà, đặt trên bàn thờ và được in ở hầu hết mệnh giá đồng tiền Việt Nam. Ông được thờ cúng ở một số đền thờ và chùa Việt Nam. HCM  đồng thời cũng là nhà văn, nhà thơ và nhà báo với nhiều tác phẩm viết bằng tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp. Ông được tạp chí Time bình chọn là 1 trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX.

II) Sự nghiệp văn chương

       Về sự nghiệp văn học, trước hết là quan điểm sáng tác, Người coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ ngoài mặt trận. Quan điểm này được thể hiện qua hai văn bản “ Cảm tưởng đọc Thiên gia nhĩ”  và “ Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa 1951”. Bên cạnh đó, Người còn chú trọng vào tính chân thật và tính dân tộc trong quan điểm sáng tác của mình. Người yêu cầu một tác phẩm phải phát huy, giữ gìn và đề cao truyền thống dân tộc; Người yêu cầu một tác phẩm phải giảm độ mơ mộng, miêu tả cho hay, giữ tính chất chân thật. HCM là người có quan điểm hết sức rõ ràng, cụ thể, các sáng tác của Người là sự thể hiện triệt để các quan điểm sáng tác mới. Những quan điểm sáng tác ấy còn trở thành đường lối, chính sách của Đảng để lãnh đạo với nhân dân. Tiếp theo là về phong cách nghệ thuật, hai đặc điểm cơ bản trong phong cách nghệ thuật của HCM đó là phong cách nghệ thuật đa dạng và phong cách nghệ thuật thống nhất. Tại sao nói phong cách nghệ thuật của HCM đa dạng? Bởi vì Người sáng tác trên nhiều thể loại, mỗi thể loại lại có phong cách riêng và độc đáo riêng. Phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của HCM thường ngắn gọn, súc tích; lập luận chặt chẽ và lý lẽ đanh thép; bằng chứng thuyết phục; giàu tính luận chiến,… Phong cách nghệ thuật trong truyện và kí của HCM thường hiện đại, mang tính chiến đấu mạnh mẽ; đa dạng về bút pháp; thấm đượm tình cảm; nghệ thuật trào phúng sắc bén; giọng văn đa dạng,… Phong cách nghệ thuật trong thơ của HCM, về thơ tuyên truyền thường giản dị, mộc mạc, màu sắc thanh đạm, âm thanh trầm lặng, nói ít gợi nhiều,… Thơ nghệ thuật thì thấm đượm phong vị Á Đông. Về phong cách nghệ thuật thống nhất, tác phẩm của HCM mang tính ngắn gọn, súc tích, sử dụng linh hoạt bút pháp nghệ thuật, kết hợp giữa văn học và chính trị, giữa cổ điển và hiện đại.

III) Gợi ý trả lời câu hỏi

1. Quan niệm sáng tác văn chương của Hồ Chí Minh có thể tổng kết thành những điểm chủ yếu về các mặt mục đích, đối tượng, nội dung và nghệ thuật của văn chương như sau:

a) Mục đích: Văn nghệ là một hoạt động tinh thần phong phú và phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng. Đốì với Người, viết văn, làm thơ không phải là hành vi văn chương mà là hành vi chính trị, hành vi cách mạng. Người cầm bút phải là chiến sĩ trên mặt trận văn hoá tư tưởng. Nhiều lần Người đã khẳng định điều này:

Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong.

(Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi”)

– Văn hóa nghệ thuật củng là một mặt trận. Anh chị em là chiển sĩ trên mặt trận ấy.

(Thư gửi các họa sĩ nhân triển lãm hội họa năm 1951)

b) Đối tượng: Theo Hồ Chí Minh, văn học phải phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân. Bởi vậy Người hết sức chú ý đến đôi tượng thưởng thức văn chương: Viết cho ai? Viết cái gì? Viết để làm gì? và Viết như thế nào?

c) Nội dung: Tác phẩm văn chương phải có tính chân thật, phải miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn những con người, những sự việc vô cùng anh dũng và oanh liệt trong đời sông cách mạng, biểu dương những người tốt việc tốt đồng thời phải phê phán mặnh mẽ những cái xấu, cái lạc hậu còn rơi rớt trong xã hội ta.

d) Nghệ thuật: Hồ Chí Minh cũng rất chú ý đến mặt nghệ thuật của tác phẩm văn chương. Người yêu cầu nhà văn tránh lối viết cầu kì khó hiểu, cần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, của quần chúng nhân dần và phải được quần chúng nhân dân yêu thích.

Những quan điểm sáng tác văn chương vừa nói được Hồ Chí Minh thể hiện triệt đế trong các sáng tác của Người.

2. Tác phẩm văn học của Hồ Chí Minh gồm ba bộ phận lớn: văn chính luận, truyện và kí, thơ ca.

a) Văn chính luận: nhằm mục đích đấu tranh chính trị: Bản án chế độ thực dân Pháp, Tuyên ngôn Độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiên.

b) Truyện và kí (1922 – 1925): Pa-ri (1922), Lời than vãn của bà Trưng Trắc (1922), Con người biết mùi hun khói (1922), Đồng tâm nhất trí (1922), Vi hành (1923), Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu (1925), Con rùa (1925) với cốt truyện có kết cấu độc đáo, mỗi truyện đều có tư tưởng riêng, thâm thuý và trí tuệ.

c) Thơ ca: Đây là lĩnh vực nổi bật nhất trong giá trị sáng tạo văn chương của Hồ Chí Minh: Nhật kí trong tù (133 bài), Thơ Hồ Chí Minh (86 bài), Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh (36 bài).

>>> Xem thêm:

Check Also

soạn bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu | Văn mẫu

( Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *