Home / SOẠN VĂN / Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ | Làm văn mẫu

Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 11)

Đề bài: Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Bài làm:

Câu 1:

Theo Nguyễn Trường Tộ, nội dung của luật bao gồm:

  • Kỉ cương
  • Uy quyền
  • Chính lệnh (chính sách và luật pháp).

      Ông đã khẳng định: “Bất cứ một hình phạt nào trong nước đều không vượt ra ngoài luật” và ông lấy ví dụ: “Ở các nước phương Tây, phạt những ai đã nhập ngạch bộ Hình xử đoán các vụ kiện tụng thì chỉ có thăng trật chứ không bao giờ bị phiếm truất. Dù vua, triều đình cũng không giáng chức họ được một bậc”. Từ việc dẫn này có thể thấy tác giả rất đề cao luật, đề cao những người hiểu biết luật và có khả năng dùng luật để điều khiển công việc quốc gia.

Câu 2:

       Theo Nguyễn Trường Tộ thì kỷ cương, uy quyền, chính kệnh để duy trì sự tồn tại của đất nước. Do đó, ông khẳng định: “Bất luận quan hay dân mọi người đều phải học luật nước”. Luật đã giao thì làm sao giữ được kỷ cương phép nước. Từ quan cho đến thứ dân đều phải hiểu và làm theo luật.

Câu 3:

        Tác giả cho rằng Nho học không có truyền thống tôn trọng luật pháp vì “Biết rằng đạo làm người không gì bằng trung hiếu, không gì cần thiết bằng lễ nghĩa. Nhưng các sách Nho chỉ nói suông trên giấy, không làm cũng chẳng bị ai phạt, có làm cũng chẳng được ai thưởng. Bởi vậy xưa nay học đã nhiều mà mấy ai đổi được tâm tính, sửa được lỗi lầm?”. Hơn nữa, “Từ xưa đến nay các vua chúa nắm quyền thống trị cứu nước giúp đời đều nhờ hiểu luật, còn các sách cũng chỉ là phụ thuộc. Nếu trong nước không có luật thì dù có vạn quyển sách cũng không thể trị dân được”.

Câu 4:

      Mặc dù lời văn của tác giả tỏ ra đề cao luật pháp nhưng theo ông, luật pháp và đạo đức gắn bó chặt chẽ với nhau. Theo tác giả, luật vừa là kỷ cương, vừa là đạo đức: “trái luật là có tội, giữ đúng luật là đạo đức”“có đạo đức nào lớn hơn chí công vô tư”.

Câu 5:

      Để tăng thêm sức thuyết phục với nhà vua, tác giả đưa ra quan niệm luật của đạo Nho: “Từ tam cương ngũ thường cho đến việc hành chính của sáu bộ đều đầy đủ”. Pháp luật phải gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người. Tác giả lấy ngay lời của Khổng Tử “Ta chưa hề thấy ai nhận được lỗi mình mà biết tự trách phạt”. Theo Nguyễn Trường Tộ:

   – Đạo Nho là một thứ luật phong kiến nội dung : không gì lớn bằng trung hiếu, không gì cần thiết bằng lễ nghĩa.

   – Nho học không có truyền thống tôn trọng luật pháp vì chỉ nói suông trên giấy, làm tốt chẳng ai khen, làm dở chẳng ai chê. Đến Khổng Tử cũng công nhận điều này.

Cách lập luận của tác giả chặt chẽ, dẫn chứng xác thực, có sức thuyết phục cao.

>>> XEM THÊM : 

Check Also

soạn bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu | Văn mẫu

( Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *