Home / SOẠN VĂN

SOẠN VĂN

Soạn bài Vội vàng của Xuân Diệu | Làm văn mẫu

( Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài Vội vàng của Xuân Diệu Bài làm Câu 1: Bố cục bài thơ. Bố cục bài thơ có thể chia thành ba đoạn:    – Đoạn 1 (13 câu đầu): Bày tỏ tình yêu cuộc sống trần thế tha thiết.    – …

Read More »

Soạn bài thơ Từ ấy của Tố Hữu | Làm văn mẫu

soạn bài thơ từ ấy

( Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Bài làm Câu 1: Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lý lưởng và biểu hiện niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lý tưởng? – Tác giả sử dụng “Từ ấy” …

Read More »

Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca hay nhất | Văn mẫu

soạn bài đàn ghi ta của lor-ca

( Soạn văn lớp 12) Đề bài: Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca Bài làm: Câu 1:         Các hình ảnh: tiếng đàn bọt nước, áo choàng đỏ gắt, vầng trăng chếnh choáng, yên ngựa mỏi mòn đều mang tính biểu tượng. Hình ảnh con người …

Read More »