Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 11

Soạn văn lớp 11

Soạn bài Vội vàng của Xuân Diệu | Làm văn mẫu

( Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài Vội vàng của Xuân Diệu Bài làm Câu 1: Bố cục bài thơ. Bố cục bài thơ có thể chia thành ba đoạn:    – Đoạn 1 (13 câu đầu): Bày tỏ tình yêu cuộc sống trần thế tha thiết.    – …

Read More »

Soạn bài thơ Từ ấy của Tố Hữu | Làm văn mẫu

soạn bài thơ từ ấy

( Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Bài làm Câu 1: Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lý lưởng và biểu hiện niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lý tưởng? – Tác giả sử dụng “Từ ấy” …

Read More »

Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia | Làm văn mẫu

soạn bài hạnh phúc của một tang gia

(Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài “Hạnh phúc của một tang gia” của Vũ Trọng Phụng Bài làm Câu 1: “Hạnh phúc của một tang gia” là một phần nhan đề chương XV của tiểu thuyết “Số đỏ” do chính Vũ Trọng Phụng đặt. Anh/chị có suy nghĩ …

Read More »

Soạn bài Chí Phèo của Nam Cao | Làm văn mẫu

soạn bài chí phèo

(Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài “Chí Phèo” của Nam Cao Bài làm Câu 1: Cách vào truyện của Nam Cao độc đáo như thế nào? Hãy nêu ý nghĩa tiếng chửi của nhân vật Chí Phèo trong đoạn văn mở đầu của thiên truyện? Cách vào truyện …

Read More »

Soạn bài Thương vợ | Văn mẫu

soạn bài thương vợ của trần tế xương

(Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài Thương vợ của Trần Tế Xương Bài làm Câu 1: Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh bà Tú trong 4 câu thơ đầu?       Hình ảnh bà Tú qua bốn câu thơ đầu nói lên hoàn cảnh, công việc làm …

Read More »

Soạn bài Câu cá mùa thu | Làm văn mẫu

soạn bài câu cá mùa thu của nguyễn khuyến

(Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến Bài làm Câu 1: Điểm nhìn cảnh thu của tác giả có gì đặc sắc? Từ điểm nhìn ấy, nhà thơ đã bao quát cảnh thu như thế nào? – Điểm nhìn của tác giả: Cảnh …

Read More »