Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 12

Soạn văn lớp 12

Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca hay nhất | Văn mẫu

soạn bài đàn ghi ta của lor-ca

( Soạn văn lớp 12) Đề bài: Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca Bài làm: Câu 1:         Các hình ảnh: tiếng đàn bọt nước, áo choàng đỏ gắt, vầng trăng chếnh choáng, yên ngựa mỏi mòn đều mang tính biểu tượng. Hình ảnh con người …

Read More »

Soạn bài Tây Tiến của Quang Dũng | Văn mẫu

Soạn bài Tây Tiến

( Soạn văn lớp 12) Đề bài: Soạn bài Tây Tiến của Quang Dũng ( bài làm của bạn Nguyễn Khánh Huyền) Bài làm           Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài, không chỉ làm thơ mà ông còn viết văn và soạn nhạc. Hồn …

Read More »