Home / SOẠN VĂN / Tóm tắt truyện Sơn Tinh Thủy Tinh | Văn mẫu

Tóm tắt truyện Sơn Tinh Thủy Tinh | Văn mẫu

( Tóm tắt văn bản lớp 6)

Đề bài: Tóm tắt truyện Sơn Tinh Thủy Tinh

Bài làm:

         Hùng Vương thứ mười tám có một cô công chúa tên là Mị Nương, xinh đẹp như hoa, tính nết hiền dịu, nết na đã đến tuổi kết hôn. Vua Hùng muốn kén cho nàng một người chồng xứng đáng. Đến cầu hôn nàng có hai vị thần tài giỏi ngang nhau, đều xứng làm rể Vua Hùng. Một người là Sơn Tinh – chúa vùng non cao, người còn lại là Thuỷ Tinh – chúa vùng nước thẳm. Để lựa chọn được chàng rể xứng đáng, vua Hùng bèn đặt ra điều kiện: “Ngày mai, ai mang lễ vật gồm: một trăm ván cơm nếp, một trăm tệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi đến trước thi ta sẽ gả con gái cho”.

       Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến truớc, cưới được Mị Nương. Thuỷ Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nồi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa gọi gió, dâng nước sông lên cuồn cuộn làm cho thành Phong Châu ngập chìm trong nuớc. Sơn Tinh không hề nao núng, thần dùng phép bốc từng quả đồi, rời từng dãy núi, đắp thành dựng luỹ, ngăn chặn dòng lũ. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Cuối cùng Thuỷ Tinh đuối sức phải chịu thua.

       Từ đó, oán nặng thù sâu, hàng năm Thủy Tinh vẫn làm mưa gió, bão lụt, dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng năm nào cũng mang thất bại trở về.

>>> Xem thêm:

Check Also

giới thiệu về tấm gương học giỏi mà em biết

Giới thiệu một tấm gương học giỏi mà em biết | Làm văn mẫu

( Văn mẫu lớp 9) Đề bài: Giới thiệu về tấm gương học giỏi mà em …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *