Home / SOẠN VĂN / Tóm tắt truyện Thạch Sanh | Văn mẫu

Tóm tắt truyện Thạch Sanh | Văn mẫu

( Tóm tắt văn bản lớp 6)

Đề bài: Tóm tắt truyện Thạch Sanh

Bài làm:

          Ngày xưa, có hai vợ chồng già sống nhân hậu mà vẫn chưa có con. Ngọc Hoàng cho Thái tử xuống trần đầu thai làm con hai vợ chồng già ấy, tên con được đặt là Thạch Sanh. Thạch Sanh mồ côi cha mẹ, sống ở gốc đa và được các thiên tướng dạy cho võ nghệ. Lý Thông dụ Thạch Sanh kết nghĩa anh em với mình. Năm ấy, Lý Thông phải đi nộp mạng cho Chằn Tinh. Hắn đã lừa Thạch Sanh đi thế mạng với lý do đi canh miếu thờ. Thạch Sanh đã giết chết Chằn Tinh rồi đốt xác nó và được cây cung vàng. Thế nhưng, chàng bị Lý Thông cướp công, lại trở về gốc đa sống. Lý Thông đem đầu chằn tinh vào nộp cho vua để lĩnh thưởng, được vua phong làm Quận công.

         Nhà vua có công chúa đến tuổi kén chồng. Trong ngày hội lớn, công chúa bị đại bàng khổng lồ quắp đi, LýThông lại nhờ Thạch Sanh giết đại bàng cứu công chúa, Thạch Sanh xuống hang, giao chiến với Đại bàng và cứu được công chúa nhưng sau khi đưa được công chúa lên khỏi hang, Lý Thông đã lấp hang để giết Thạch Sanh. Chàng lại cứu được con vua Thuỷ Tề và được vua Thuỷ Tề tặng cho cây đàn thần. Từ khi được cứu về, công chúa không cười không nói. Hồn chằn tinh và đại bàng trả thù, vu vạ cho Thạch Sanh khiến chàng bị nhốt vào ngục. Chàng đánh đàn, công chúa nghe thấy liền khỏi bệnh câm. Thạch Sanh được vua cho gọi lên, chàng kể lại rõ mọi việc. Nhà vua giao cho chàng xử tội mẹ con Lý Thông. Tuy được chàng tha bổng nhưng hai mẹ con trên đường về đã bị sét đánh chết, hoá kiếp thành bọ hung.

      Thái tử 18 nước chư hầu vì không được vua gả con gái cho nên đã kéo quân sang đánh nước ta. Thạch Sanh đem đàn ra gảy và lui được quân các nước chư hầu. Chàng cũng đã hào phóng cho họ ăn cơm đựng trong niêu cơm thần.

>>> Xem thêm:

Check Also

soạn bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu | Văn mẫu

( Soạn văn lớp 11) Đề bài: Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *