Home / VĂN MẪU THPT (page 3)

VĂN MẪU THPT

Phân tích bài thơ Việt Bắc | Làm văn mẫu

phân tích bài thơ việt bắc

( Văn mẫu lớp 12) Đề bài: Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu ( bài làm của Nguyễn Khánh Huyền) Bài làm:        Tố Hữu là nhà thơ trữ tình chính trị.Thơ Tố Hữu là bằng chứng sinh động về sự kết hợp hài hòa giữa …

Read More »

Phân tích bài thơ Tương tư | Làm văn mẫu

phân tích bài thơ việt bắc

( Văn mẫu lớp 11) Đề bài: Phân tích bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính ( bài làm của bạn Nguyễn Khánh Huyền) Bài làm:          Nguyễn Bính là nhà thơ lớn của nền văn học Việt Nam. Thơ Nguyễn Bính có một giọng điệu rất riêng. …

Read More »