Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 11

Văn mẫu lớp 11

Phân tích bài thơ Tương tư | Làm văn mẫu

phân tích bài thơ việt bắc

( Văn mẫu lớp 11) Đề bài: Phân tích bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính ( bài làm của bạn Nguyễn Khánh Huyền) Bài làm:          Nguyễn Bính là nhà thơ lớn của nền văn học Việt Nam. Thơ Nguyễn Bính có một giọng điệu rất riêng. …

Read More »